Το Όραμα του Συλλόγου

Ο Σύλλογος αποφοίτων προσφέρει άφθονες ευκαιρίες στα ενεργά μέλη του να διατηρήσουν την επαφή τους με τα μαθητικά τους χρόνια στο LFHED, αλλά και να δημιουργήσουν κραταιές σχέσεις με άλλους απόφοιτους, με τους τωρινούς μαθητές και με το σχολείο.

Στόχος του Συλλόγου είναι να διευρύνει το δίκτυο των μελών του και να δημιουργήσει σχέσεις και συνεργασίες τόσο σε προσωπικό – κοινωνικό επίπεδο, όσο και σε επαγγελματικό και να αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα σε απόφοιτους, χορηγούς, εταιρίες και το ίδιο το σχολείο.

Κεντρικός σταθμός και εργαλείο πρόσβασης όλων των μελών στις δραστηριότητες του Συλλόγου, είναι ο επερχόμενος ιστότοπος των αποφοίτων του  LFHED, ο οποίος συμβάλλει στη βελτίωση της επικοινωνίας και την ενίσχυση της δικτύωσης μεταξύ των αποφοίτων. Οι απόφοιτοι ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά, να παρέχουν βοήθεια και να συμβάλλουν στις δραστηριότητες του Συλλόγου καθώς και σε επιτροπές, συναντήσεις και  τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων.