ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΙΣΩΠΟΣ - LA FONTAINE

                              CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE ÉSOPE - LA FONTAINE (CIREL)

 

                                                                              ΔΑΥΙΔ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

                                                              ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

                                                              ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

 

                                                                                ΑΘΗΝΑ 2009