Για να ολοκληρώσετε την συνδρομή σας και να αποκτήσετε πρόσβαση στις παραπάνω δυνατότητες που μπορούμε να παρέχουμε μέσω της σελίδας, θα χρειαστεί να καταθέσετε 30 ευρώ για την ετήσια συνδρομή στο ακόλουθο IBAN:

ALPHA BANK: GR1901402090209002340002106

Δικαιούχος εμφανίζεται: Νάκος Γεώργιος του Πολύδωρου Ευαγγέλου

***Στην Αιτιολογία Κατάθεσης, μην ξεχάσετε να βάλετε το ονοματεπώνυμό σας.***