Το Ταμείο Απόφοιτων

Καθώς εξελίσσεται, ο Σύλλογος στοχεύει να χρησιμοποιεί μέρος των συνδρομών των μελών για την τροφοδότηση του Ταμείου Αποφοίτων.

Το ταμείο αυτό θα έχει ως στόχο να υποστηρίξει σημαντικές και καινοτόμες δράσεις για την ανάπτυξη του Lfh και να εγγυηθεί το ίδιο επίπεδο απαιτήσεων και αριστείας στην εκπαίδευση που βίωσαν οι απόφοιτοι.

Το ταμείο θα υποστηρίζει επίσης δράσεις αλληλεγγύης ώστε να μπορούν όλοι να επωφεληθούν από όλες τις ευκαιρίες που προσφέρει το Lfh.

Εγγραφείτε στον Σύλλογο για να συνεισφέρετε στο ταμείο και να συμμετέχετε στις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του.