Το Δίκτυο των Απόφοιτων

Ο Σύλλογος φιλοδοξεί να ανδείξει τον παγκόσμιο δίκτυο απόφοιτων της Σχολής και να διευκολύνει την επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ τους.

Εγγραφείτε για να γίνετε μέλος αυτής της δυναμικής κοινότητας. Το δίκτυο είναι ένας τόπος ανταλλαγής και αλληλεγγύης.