Ανακοίνωση από τον Σύλλογο Γονέων του Γαλλικού Τμήματος

10/05/2020 — 13:54

📣 Αγαπητοί γονείς, 📣

Ελπίζουμε ότι εσείς και τα παιδιά σας και εκείνοι γύρω σας μπορέσατε να μείνετε μακριά από την επιδημία Coronavirus. Σε περίπτωση που κάποιοι από εσάς έχουν επηρεαστεί, τους ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση εκ μέρους του Συλλόγου Γονέων Μαθητών του LFHED (APE γαλλική ενότητα).

– Ξεκινήσαμε τον διάλογο από τον Μάρτιο του 2020 με τη διοίκηση του σχολείου σχετικά με τα δίδακτρα και άλλα σχετικά έξοδα για το 2ο και 3ο τρίμηνο. Πράγματι, λαμβάνουμε πολλά αιτήματα από γονείς σχετικά με αυτό το θέμα που αμφισβητούν το ποσό που θα χρεωθεί σε αυτούς, αλλά και τη διάρκεια αυτών των χρεώσεων. Δεδομένης της γενικής φύσης αυτού του θέματος, το γαλλικό τμήμα του Συλλόγου Γονέων έχει προσεγγίσει το ελληνικό τμήμα του Συλλόγου Γονέων για να υιοθετήσει μια κοινή θέση σε διάλογο με την ηγεσία του LFHED.
Δεδομένων των αβεβαιοτήτων που υπήρχαν ως προς το πότε θα τελειώσει ο περιορισμός, βρισκόμαστε σε αναμονή. Οι πρόσφατες ανακοινώσεις της ελληνικής κυβέρνησης μας επιτρέπουν τώρα να έχουμε μια συγκεκριμένη συζήτηση με τη διοίκηση του σχολείου και η πρώτη μας συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στις 04/30.

– Πρέπει ήδη να σας υπενθυμίσουμε ότι η υπουργική οδηγία που δημοσιεύθηκε στις 8 Απριλίου εγγυάται την πληρωμή των οικογενειών ανάλογα με το κόστος μεταφοράς, την καντίνα και τις εξωσχολικές δραστηριότητες. Επιπλέον, αυτή η οδηγία αφήνει σε κάθε ιδιωτικό ίδρυμα να διαπραγματευτεί με τους γονείς τα δίδακτρα σύμφωνα με το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κάθε ιδρύματος, γνωρίζοντας ότι οι όροι αυτών των διαπραγματεύσεων δεν έχουν ακόμη καθοριστεί με σαφήνεια. Αυτό που είναι σαφές σε αυτήν την οδηγία, ωστόσο, είναι ότι η μείωση των διδάκτρων δεν είναι μια μονομερής απόφαση που λαμβάνεται από το σχολείο ή τους γονείς, αλλά μια απόφαση που λαμβάνεται με κοινή συμφωνία. Το APE της υπενθύμισε τη διοίκηση του σχολείου σε ένα email με ημερομηνία 8/04.

– Κατά τη συνάντηση της 30/04, παρουσιάσαμε στη σχολική διοίκηση τις παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη, κατά τη γνώμη μας, στη συζήτησή μας:
▪ την αναλογία σχολικών και μη σχολικών ημερών λόγω του περιορισμού ως βασικού αντικειμενικού μέτρου.
▪ το πρόγραμμα συνέχισης των μελετών εξ αποστάσεως που δημιουργήθηκαν από το LFHED και αυτό πιθανώς σε επίπεδο τάξης γνωρίζοντας ότι η παιδαγωγική συνέχεια που προσφέρεται απέχει πολύ από την διδασκαλία στην τάξη, παρά τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών και της διοίκησης, την οποία εμείς εκτιμώ. Αυτό ισχύει πλήρως για το νηπιαγωγείο, για παράδειγμα, όπου η χρήση της εικονικής πλατφόρμας είναι εξαιρετικά περιορισμένη.
▪ τον οικογενειακό προϋπολογισμό των γονέων των μαθητών που επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τον περιορισμό με τις πιθανές συνέπειές του στις χρονικές περιόδους για την πληρωμή των σχολικών τελών και στις εγγραφές για το επόμενο έτος.
▪ Η θέση της AEFE να γνωρίζει ότι οι κυβερνητικές οδηγίες που δημοσιεύονται στην Ελλάδα δεν μπορούν να αγνοηθούν.
▪ Ο οικονομικός αντίκτυπος για το LFHΕD γνωρίζοντας ότι έχει ήδη εγκριθεί από τη Γαλλική Κυβέρνηση φάκελος 100 εκατομμυρίων ευρώ για την υποστήριξη γαλλικών εγκαταστάσεων στο εξωτερικό με κατανομή κεφαλαίων βάσει μιας προσέγγισης κατά περίπτωση.

Μετά από αυτήν την πρώτη συνάντηση, όπου εκπρόσωποι γονέων και διευθυντών του σχολείου είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν τις απόψεις τους, συμφωνήθηκε να διεξαχθεί μια δεύτερη συνάντηση στις 05/05 προκειμένου να επιτευχθεί συναίνεση , προς το αμοιβαίο συμφέρον των γονέων και του σχολείου.

– Κατά τη συνεδρίαση της 05/05, η διεύθυνση του σχολείου επιβεβαίωσε τα ακόλουθα σημεία:

▪ Όλα τα εξωσχολικά κόστη (καντίνα, μεταφορές και AES) θα υπολογιστούν και θα αφαιρεθούν ανάλογα με τις σχολικές ημέρες για το 2ο και 3ο τρίμηνο.
▪ Τα τέλη εγγραφής των εξετάσεων θα επιστραφούν 100% για τις τελικές και τις εξετάσεις DNB και 50% για τις εισαγωγικές εξετάσεις.
▪ Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται από γονείς για σχολικά ταξίδια θα αποζημιωθούν πλήρως, με εξαίρεση το ταξίδι στο Δουβλίνο το οποίο διατηρείται προς το παρόν.
▪ Η πρόταση του Συλλόγου Γονέων του Γαλλικού Τμήματος, για τη μείωση των διδάκτρων κατά την 3η περίοδο ήταν 30% για παιδιά νηπιαγωγείου και 25% για παιδιά δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Τέλος, η διοίκηση του σχολείου αποφάσισε ότι το κόστος θα μειωθεί κατά 10% για τα παιδιά στο δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο και κατά 20% για τα παιδιά στο νηπιαγωγείο, ώστε να ληφθούν υπόψη οι μειώσεις στο λειτουργικό κόστος που προκαλείται από το κλείσιμο του σχολείου.


Ο Σύλλογος Γονέων του Γαλλικού Τμήματος, σημειώνει τις αποφάσεις διαχείρισης, χωρίς να δώσει τη συγκατάθεσή του.

Ο Σύλλογος Γονέων του Ελληνικού Τμήματος κάνει το ίδιο.

Η προσαρμογή για όλα αυτά τα κόστη, για το 2ο τρίμηνο που έχει ήδη τιμολογηθεί, και για το 3ο τρίμηνο, θα γίνει στο τιμολόγιο 3ου τριμήνου.


Αυτή η χρέωση θα σταλεί σε οικογένειες από τις 11/05.

Στο τέλος αυτής της συνάντησης, αποφασίστηκε με κοινή συμφωνία:

– Ο Σύλλογος Γονέων του Γαλλικού Τμήματος θα διοργανώσει τις επόμενες ημέρες μια έρευνα με γονείς μαθητών στο γαλλικό τμήμα, προκειμένου να εκτιμηθούν καλύτερα τα οικονομικά προβλήματα των γονέων των μαθητών (εξαιρουμένων των δικαιούχων υποτροφιών).

– Ο κ. Ganier, διευθυντής του σχολείου, θα ζητήσει λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο της οικονομικής βοήθειας ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ που διατέθηκε από τη γαλλική κυβέρνηση για τα ιδρύματα της AEFE.

– Ο κ. Γ. Τσελέντης, πρόεδρος του Συλλόγου του Ελληνικού Τμήματος, προτείνει συνάντηση με τον Γάλλο Πρέσβη στην Ελλάδα.

– Ο οικονομικός αντίκτυπος της τρέχουσας πανδημικής κρίσης στον προϋπολογισμό του σχολείου θα επανεξεταστεί λεπτομερώς στο επόμενο σχολικό συμβούλιο (τον Μάιο).

– Η σχολική διοίκηση θα στείλει σε όλους τους γονείς των μαθητών μια επεξηγηματική σημείωση για όλες τις οικονομικές πτυχές που παρουσιάζονται παραπάνω.

Τέλος, ο Σύλλογος Γονέων βρίσκεται σε πλήρη ⚠️διαφωνία⚠️ με την επιστολή που έστειλε η σχολική διοίκηση στις 6 Μαΐου, η οποία τονίζει ότι ο Σύλλογος Γονέων υποστηρίζει τις αποφάσεις που λαμβάνονται για την τιμολόγηση των διδάκτρων του 3ου τριμήνου.

Gilles Gambade
Président de l’APE – LFHED/Section française